Kompleksowa obsługa prawna

W ramach tej usługi każdy Klient współpracujący z nami w zakresie windykacji należności ma zagwarantowaną kompleksową i nieodpłatną obsługę prawną w zakresie prawa:

  • gospodarczego
  • cywilnego
  • karnego

Zakres działań: analiza i opinia prawna, przygotowanie wszelkich pism procesowych i egzekucyjnych, reprezentacja sądowa i egzekucyjna, zgłoszenia do masy upadłościowej, skarga pauliańska, postępowanie zabezpieczające, roszczenia przeciwko członkom zarządów spółek kapitałowych, powiadamianie organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawach gospodarczych, występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego poszkodowanego przedsiębiorcy, EPU elektroniczne postępowanie upominawcze itp.

To zasadnicza wskazówka dla Wierzyciela, który zastanawia się z kim podjąć współpracę – czy z naszą firmą, czy bezpośrednio z Kancelarią Prawną lub Adwokacką, która zwykle z góry pobiera wszelkie opłaty sądowe i egzekucyjne.