Profesjonalny wywiad gospodarczy

Usługa odpłatna (dla klientów niezainteresowanych windykacją lub wykupem należności)  polegająca na profesjonalnym rozpoznaniu kondycji finansowej i sytuacji formalno-prawnej weryfikowanego podmiotu gospodarczego. Wywiad przeprowadzany jest w sposób dyskretny i anonimowy dzięki czemu nie zakłóca bieżących relacji Wierzyciela z Dłużnikiem lub Kontrahentem.

Podstawowe elementy wywiadu gospodarczego:
  • Aktualizacja danych teleadresowych sprawdzanej firmy
  • Wizja lokalna w miejscu prowadzenia działalności
  • Potwierdzenie danych rejestrowych
  • Określenie kondycji finansowej (bilans, rachunek zysków i strat, ocena płynności finansowej, zalecany pułap kredytu kupieckiego itp.)
  • Ocena otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego sprawdzanej firmy
  • Bieżące informacja z Sądu Gospodarczego na temat ewentualnej upadłości układowej bądź likwidacyjnej
  • Bieżąca informacja z właściwej kancelarii komorniczej na temat ewentualnego postępowania egzekucyjnego
  • Inne dostępne informacje

Cena: 300,00 zł + VAT za 1 podmiot gospodarczy

Informujemy, że w powyższym zakresie nie korzystamy z wewnętrznych lub zewnętrznych baz danych, które często zawierają nieaktualne informacje. W każdym zleconym przypadku weryfikujemy na bieżąco stan faktyczny i finansowy sprawdzanego podmiotu gospodarczego lub spółki.