Restrukturyzacja zobowiązań

W ramach tej usługi przeprowadzamy rzetelny proces restrukturyzacji/oddłużania danego podmiotu gospodarczego, który ma na celu poprawę płynności finansowej oraz umożliwienie dalszego funkcjonowania firmy na rynku

Usługa  obejmująca analizę finansową, negocjacje, redukcję zadłużenia, zawieranie korzystnych porozumień, ugód gwarantujących możliwość terminowej spłaty zobowiązań, usprawnienie procesu zarządzania, finansowanie zewnętrzne, konwersja długu, obrót wierzytelnościami, programy naprawcze i oddłużeniowe, postępowanie układowe lub likwidacyjne itp.

Wyboru konkretnego rozwiązania dokonujemy na podstawie analizy struktury zobowiązań w kontekście ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa.

W tym zakresie obowiązuje indywidualna wycena usługi