Usługi prewencyjne

Monitoring płatności

To najskuteczniejsze i stosunkowo najtańsze narzędzie gwarantujące terminową spłatę należności.

W ramach tej usługi nasi pracownicy na zlecenie Klienta systematycznie kontrolują (od daty wystawienia do daty zapłaty) terminowość płatności faktur. Dzięki wdrożeniu odpowiednich procedur mogą Państwo zminimalizować powstawanie zatorów płatniczych, które w konsekwencji mogą prowadzić do utraty płynności finansowej firmy. Mogą Państwo również wyeliminować na wczesnym etapie współpracy nierzetelnych kontrahentów oraz usprawnić pracę działu księgowości swojej firmy.

Do podstawowych czynności zaliczamy:

potwierdzenie zasadności faktury, informowanie odbiorcy o zbliżającym się terminie płatności, uzyskanie potwierdzenia zapłaty, analiza oraz bieżące raporty itp.

 

Pieczęć prewencyjna

Usługa odpłatna polegająca na okresowym użytkowaniu pieczątki monitorującej terminową spłatę należności. To podstawowe „narzędzie” tzw. miękkiej windykacji.

Użytkownik pieczątki ma możliwość wczesnego ostrzegania swoich kontrahentów o ewentualnych skutkach nieterminowej spłaty  należności.

Zastosowanie:

faktury pro forma, faktury VAT, noty odsetkowe, noty obciążeniowe, wezwania do zapłaty itp.

Korzyści:

jest to tanie i skuteczne narzędzie mobilizujące kontrahenta do terminowej spłaty zobowiązań oraz wzmacniające ogólny wizerunek Państwa firmy.

Cena: 600,00 zł + VAT za 1 rok użytkowania