Schemat działania

  • Przesłanie przez Wierzyciela danych adresowych Dłużnika
  • Bezpłatny wywiad gospodarczy
  • Wycena wierzytelności
  • Podpisanie dokumentów
  • Windykacja polubowna
  • Rozpoznanie majątku Dłużnika
  • Postępowanie sądowe
  • Egzekucja komornicza
  • Wyegzekwowanie należności od Dłużnika