Pieczęć prewencyjna

Usługa odpłatna polegająca na okresowym użytkowaniu pieczątki monitorującej terminową spłatę należności. To podstawowe „narzędzie” tzw. miękkiej windykacji. Użytkownik pieczątki ma możliwość wczesnego ostrzegania swoich kontrahentów o ewentualnych skutkach nieterminowej spłaty należności.