RODO – Informacja

Szanowny Kliencie,

Od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej nazywamy je „Rozporządzeniem” lub „RODO”). W związku z RODO nie trzeba się z nami kontaktować czy też składać dodatkowych oświadczeń, wystarczy tylko zapoznać się z załączoną informacją, gdzie dowiesz się m.in. o celu, okresie i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych, a także o przysługujących Tobie prawach oraz o odbiorcach Twoich danych.

Jednocześnie zapewniamy, że:

nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa
nie sprzedajmy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom
przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy którą zawarliśmy oraz dbamy o ich bezpieczeństwo.
W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt.